T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 Bulunduğunuz Yer: Anasayfa


 G ü n c e l
 


 GÜRÜN ŞUĞUL VADİSİ
 

 Malatya - Kayseri Devlet Karayolundan (D300) Gürün ilçe merkezine Kayseri yönünde yaklaşık 2 km mesafe uzaklıktaki Şuğul Mahallesine ayrılan tali yoldan yaklaşık 3,5 km gidildiğinde Şuğul, Mağarabaşı ve Kuşkayası Mevkilerinde yer alan "Gürün Tohması" da denilen Gövdeli Dağından kaynaklanan ırmağın aktığı etrafı dik kayalarla çevrili dar vadiye ulaşılmaktadır. 


 GÖKPINAR GÖLÜ DOĞAL YAŞAM PARKI
 

 
Tabiat güzelliği bakımından Gürün’ün olduğu kadar ülkemizin nadide yerlerinden biridir. İlçe merkezine 10 km uzaklıktadır. Suyu tatlı, berrak ve temizdir. Öyle ki bazı kısımların derinliği 17-20 metreyi bulduğu halde içine atılan küçük bir cismin tabana kadar çöküşü ve tabandaki duruşu, net olarak izlenebilmektedir. Gölün diğer bir özelliği, güneşin açısına göre ton değiştirmesidir. Gölün rengi mavi-gök renginden olduğu için bu ad verilmiştir.


 ZİYARET YERLERİ
 

 
Anadolu insanı, bu bölgeyi kendilerine vatan yapan insanları ebedileştirmek ve yaşadıkları hayatı onlarla paylaşmak istemiş, böylece bir yandan bölgedeki ağaç, kaya, mağara... vb unsurlara bir takım kutsallıklar atfederek taşı ve toprağı ile vatanı kutsallaştırma yoluna gitmiştir. Diğer yandan bu vatanın asıl sahipleri olarak düşünülen ve birçoğu yüce dağ başında mekân tutmuş kişiler olarak tahayyül edilen bu Alperenlere birer makam tahsis etmiş, bu yerleri de ziyaret ederek onlara karşı olan vefa borçlarını yerine getirmeye çalışmışlardır


 Konaklama
 

 
İlçemizin çok önemli gelir kaynaklarından bir diğeri de başta yolcu otobüsleri olmak üzere ilçeden geçen araçların mola verdikleri dinlenme tesisleridir. İlçemizde (3) adedi şehirler arası otobüslerin, ikisi de kamyonların mola verdikleri lokantalar olmak üzere, toplam Beş (5) adet tesis mevcuttur.Söz konusu tesislerde ortalama Elli (50) kişi istihdam edilmekte ve buda yaklaşık dörtyüz (400) beşyüz (500) kişinin geçimini sağlanması anlamına gelmektedir


 COĞRAFİ KONUM
 

 Sivas'ın güneyinde il merkezine 137 km. uzaklıkta; Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesinin kesiştiği; 37004'31" doğu boylamları ile 38043'05" - 38058'28" kuzey enlemleri arasında kilit bir noktada, üç bölgeyi birbirine açan "anahtar şehir" konumundaki Gürün, Tohma Havzası'nın da en önemli mevkiinde bulunmaktadır


Site toplam 222.819 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 8 kişi geziyor.


T.C GÜRÜN KAYMAKAMLIĞI@2014
Düzenleme: hitakci58@gmail.com

Vcil Yönlendirme Uygulaması